Sienten annostelu

Suuntaa antava annostelulaskuri:

Annosteluun suositellaan vahvasti tarkkuusvaakaa, eivätkä sienten kappalemäärät ole luotettava tapa määrien mittaamiseen! Varsinkaan ensimmäisiä käyttökokemuksia ei yleensä kannata aloittaa liian suurilla annoksilla. Lisäksi linkin laskuri vaikuttaa antavan melkoisen reiluja annoksia, mikä kannattaa myös tiedostaa. Koko viisiportainen tasoasteikkokaan ei ole kovin yksiselitteinen tai välttämättä edes hyvä.

Katso myös: