Psilosybiinisienten genetiikka

Tänä vuonna julkistettu Psilocydia (https://www.psilocydia.net) on Psilocybe cubensis -kantojen genomeja kartoittava informaatiorajapinta. Selattavissa on tähän mennessä 91 eri kantaa. Näkyvillä on mm. listaukset kantojen geneettisestä yhteneväisyydestä ja psilosybiinisyntaasigeenien ilmenevyys.

Geneettiset näytteet on otettu itiöprinteistä ja ne sisältävät mahdollisesti tuhansia haplotyyppejä. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kantojen lähekkäisyyttä ei voida näistä nykyisistä tuloksista täydellisesti päätellä.

Sivuston perustaneen Kevin McKernanin mukaan muilla Psilocybe -lajeilla genomit sisältäisivät vähänlaisesti ns. snippejä ja tästä syystä niiden sisällyttäminen tämäntyyppiseen kartoitukseen olisi ongelmallista.

Eri lajeja koskevia selvityksiä on tehty muiden toimesta. Käsittääkseni tämä Alistair McTaggartin tiimin työstämä kartoitus eri lajien sukulaisuussuhteista on toteutettu korkeimmalla tarkkuudella tähän mennessä: Genomes are in - SPORES FOR ALL

1 tykkäys