Kasvatussanastoa

Suomalaisissa sienikeskusteluissa esiintyy paljon vapaasti käännettyä suomenkielistä kasvatussanastoa. Tämän lisäksi harrastelijapiireissä käytetään paljon lainasanoja, minkä vuoksi käsitteistöä on listattu aloittelijan avuksi tähän sanastoon. Sanaston lisäyksistä ja muista muokkauksista keskustellaan tässä viestiketjussa.

Abortti (engl. abort)
Sienikasvustoissa yleisesti esiintyviä itiöemänalkuja, jotka ovat lakanneet kasvamasta sekä alkavat hajota ja mädäntyä.

Brown rice flour (BRF)
Täysjyväriisijauho.

Bulkki (engl. bulk substrate)
Toissijainen kasvualusta.

Dunkkaus (engl. dunk, dunking)
Rihmaston uudelleenkosteuttaminen veteen upottamalla.

Satokerta (engl. flush)
Samanaikaisesti valmistunut itiöemärypäs, jonka keräämisen jälkeen on hyvä aika uudelleenkosteuttaa kasvualusta.

Fruittaus (engl. fruiting)
Satovaihe, jossa rihmasto tuottaa itiöemiä.

Hyfaalisolmu (engl. hyphal knot)
Itiöemän esivaihe: pieni kohouma rihmastossa.

Inkubaatio (engl. incubation)
Rihmaston kasvuvaihe.

Hautomo (engl. incubator)
Suljettu tila, joka tarjoaa hyvät olosuhteet rihmaston kasvamiselle kasvualustaansa.

Inokulaatio (engl. inoculation)
Sienikasvuston siirtäminen kasvualustaan.

Itiöemä (engl. fruiting body)
Sienikasvuston lisääntymiseen kasvattama osa, josta puhekielessä puhutaan usein itse sienenä.

Itiölaskeuma, -printti (engl. spore print)
Foliolle, paperille tai muulle pinnalle kerättyjä itiöitä.

Itiöruisku (engl. spore syringe)
Itiövettä sisältävä ruisku.

Kakku (engl. cake)
Kasvualustasta koostuva kiinteä “kakku”.

Kanta (engl. strain)
Pieniä geneettisiä eroja sisältävä kasvusto, jota ei kuitenkaan voida lukea vielä omaksi lajikseen.

Kasvatustila (engl. fruiting chamber, FC)
Tila, jonka sisälle luodaan sienen vaatimat kasvuolosuhteet.

Katekerros, kattaminen (engl. casing)
Katekerroksen (esim. vermikuliitin tai turpeen) lisääminen kasvualustan päälle.

Kolonisoituminen (engl. colonization)
Rihmastoituminen; rihmaston leviäminen kasvualustassa.

Liquid culture (LC)
Nesteviljelmä.

Pastörointi (engl. pasteurization)
Kasvualustan kuumentamista niin, että kilpailevat home- ja sieni-itiöt kuolevat. Pasteroituun kasvualustaan jää jäljelle sienille hyödyllisiä ja haitattomia mikrobeja ja bakteerien itiöitä.

Pinnaus (engl. pinning)
Vaihe, jossa rihmasto tuottaa pieniä pinneiksi kutsuttuja itiöemänalkuja.

Primordia (primordium)
Hieman hyfaalisolmua pidemmälle kehittynyt itiöemänalku, jonka päässä näkyy jo lakiksi myöhemmin muuntuva tummentuma.

Puhdas kanta (engl. pure strain)
Petrimaljalla eristetty rihmasto jossa on vain yksi “yksilö”. Puhdas kanta tuottaa samankaltaisen sadon aina toisin kuin itiöistä kasvatettu rihmasto.

Puhdasviljelmä (engl. pure culture)
Viljelmä, jossa elää ainoastaan yksi eliö.

Ritsomorfinen (engl. rhizomorphic)
Käytetään kuvaamaan rihmoittunutta (juuriston tapaista) rihmastoa.

Siirrostussilmukka (engl. inoculation loop)
Platina-, nikkeliteräslangasta tai muovista tehty kädesijaan kiinnitetty silmukka, jonka metalliversiot on helppo steriloida liekissä. Siirrostussilmukkaa käytetään itiöiden tai rihmaston siirrostamiseen maljalle tms.

Sterilointi (engl. sterilization)
Mikro-organismien, kuten itiöiden ja bakteerien tuhoaminen lämmön tai kemikaalien avulla esimerkiksi kasvualustasta.

Tek (engl. technique)
Tekniikka.

WBS (engl. wild bird seed)
Linnunsiemensekoitus.

Ymppi (engl. spawn)
Rihmastoitunutta kasvualustaa, joka lisätään toissijaiseen kasvualustaan.