Dimetyylitryptamiini (DMT)

Riippuu varmasti terapeutista. Itse kävin viimeisellä terapeutilla varmaan yli puoli vuotta ja koin että en pystynyt hänelle avautumaan omista ongelmistani huoletta, koin olevani “rehtorin kansliassa” hänen kanssaan, en uskaltanut avautua. Itseäni pelotti mitä hän Kelan palautteeseen mahtaisi kirjoittaa. Hän kuitenkin kirjoitti hyvinkin ylimalkaisesti tyyliin että terapeuttisen suhteen perusedellyksiä tms ei syntynyt. Ei maininnut sanaakaan mistä asioista hänen kanssaan juttelin. Ja toisaalta edeltävä terapeutti jonka kanssa aiemmin oli tekemisissä taas pisti Kelan yhteenvetoon hyvinkin yksityiskohtaisesti kaikki ongelmani joista hänen kanssaan olin jutellut. Eli: riippuu ihan täysin terapeutista.

Toukokuussa 2022 Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi, että vaarallista DTM-huumausainetta (SIC) sisältävät kasvijauheet, - rouheet ja -valmisteet on syytä määritellä huumausaineiksi.

"Ehdotetulla sääntelyllä rajoitetaan DTM-huumausaineen saatavuutta. Valiokunta pitää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta myönteisenä, että muutoksilla pyritään ehkäisemään huumausaineiden lisääntynyttä tarjontaa. Lisääntynyt tarjonta johtaa usein myös lisääntyneeseen kysyntään. Huumausaineiden saatavuuden vähentäminen on valiokunnan näkemyksen mukaan Suomessa keskeinen päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja vähentävä keino. Valiokunta kuitenkin korostaa saatavuuden etukäteisen vähentämisen lisäksi ehkäisevän päihdetyön sekä päihdepalvelujen saatavuuden merkitystä huumausaineista johtuvien haittojen minimoimiseksi. "

(# Valiokunnan mietintö StVM 5/2022 vp [HE 29/2022 vp])

Asiantuntijoita on kuultu ynnä muuta. Silti eduskunnan viimeisessä mietinnössä yhdisteen nimi kirjoitetaan säännönmukaisesti väärin. Koska järjestäytynyt rikollisuus ei ole konetontuista järin kiinnostunut eikä DTM-huumetta ole tietääkseni juuri esiintynyt pahamaineisessa “katukaupassakaan”, varaan oman kiitokseni tällaisesta ennalta-arvattavasta juridisesta kehityksestä kotimaisille ayahuasca-yrittäjille ja kokemusasiantuntijoille. Kieltäminen olisi toki ollut vain ajan kysymys. Tietäisivätpä valiokunnan jäsenet itse minkälaisen aineen kanssa ovat olleet tekemisissä mietintöään laatiessa.

Oho. Kiitos kattavasta vastauksesta. On se kyllä hyvä että ministeriö suojelee meile DTM-huumeelta :smiley:

Ok. En oo häneltä iteltään kysynyt esim. mielipidettä huumeista, niiden käytöstä ja käyttäjistä. Siinä vois saada jotain osviittaa.

Ja sitten näitä itseä koskevia kirjauksia ja tietoja on varmaan aina mahdollista käydä tarkistamassa omakannasta?